Kallelse: Årsstämma Brf Ekparken 2018

Kallelse: Årsstämma Brf Ekparken
Tisdagen den 24 april 2017 i gemensamhetslokalen, Stora Kvinns Väg 80 kl 19.30

Kallelsen inklusive dagordningen bifogas, och dagordning även finns nedan.

Bilagarna:
Kallelsen med dagordningen
Motion: att ändra Brf Ekparkens stadgar enligt bifogade förslag
Utkast till ändringar till Brf Ekparkens stadgar, med reviderad text markerad i röd
Motion: motorvärmarstolpe för laddning av elbil
Motion: matavfall till biogas.

Obs: Årsrapporten samt revisionsrapporten kommer att skickas ut separat, två veckor innan årsstämman

Alla är varmt välkomna till årsstämman.

Dagordning

1.    Upprättande av förteckning av närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)

2.    Val av ordförande på stämman

3.    Anmälan av ordförandens val av sekreterare

4.    Fastställande av dagordning

5.    Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet, tillika rösträknare

6.    Frågan om kallelse till stämman behörigen skett

7.    Föredragning av styrelsens årsredovisning

8.    Föredragning av revisionsberättelsen

9.    Beslut om fastställande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

10.Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11.Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt fastställd balansräkning

12.Beslut om arvoden

13.Val av styrelseledamöter och suppleanter

14.Val av revisorer och suppleant

15.  Val av valberedning

16.  Övriga ärenden: 3 motioner:

  1. Revidering av Brf Ekparkens stadgar
  2. att föreningen gör det möjligt att, på egen bekostnad, byta ut insatsen i motorvärmarstolpe för laddning av elbil. Alternativt att föreningen installerar 1-2 snabba laddstationer som delas mellan medlemmarna
  3. Att vi börjar med matavfallshämtning.

Ekparkens årsredovisning samt stadgar finns att ladda ner på www.ekparken.se eller kan fås via mail info@ekparken.se.  Frågor inför stämman kan sändas till styrelsen.

Årsredovisning 2017

Nu finns årsredovisningen för 2017 inlagd under Medlemssidor. Du måste logga in för att ha åtkomst till sidan. Inloggningskoden står i varje nummer av Ekbladet.

 

Tack till alla som hjälpte till på städdagen!

Det var ett tappert gäng som trotsade det hemska vädret och jobbade hårt på höstens städdag. Korridorer, sophus, gräsmattor, uteplats, tvättstugor, korridorer etc har fått en omgång och huset och trädgården är nu redo för vinter.
Omärkta cyklar har ställts upp utanför 78:an så saknar du din, kolla där! De kommer så småningom forslas bort.

Foton: Karin Aase

Städdag 8 okt

Dags för höstens städdag!
Varmt välkomna sön 8 okt. Vi samlas i föreningslokalen kl 10.00 och delar ut uppgifter, och när vi är klara med arbetet avslutar vi med sedvanligt grillmingel med korv och dryck runt grillen! Väl mött!

Städdag samt uteplats

Stort tack till alla som hjälpte till på städdagen och gjorde det så fantastiskt fint i/runt vårt hus. Nu är bord och bänkar på plats, sophusen rena och fina och mycket ogräs har tagits bort. Sandhögen kommer forslas bort på tisdag och efter det kan vi beställa jord för att kunna så nytt gräs vid ingången till uteplatsen och vid rabatten utanför port 78, baksidan, som blev illa åtgången vid bergvärmeborrningen.
Många undrar om uteplatsen: Vi har ställt upp paviljongerna så att vi kan börja nyttja ytorna vid fint väder. Detta är dock en temporär lösning, efter midsommar kommer vi bygga fasta pergolas (som inte behöver tas in på vintern) med tak. El och vatten kommer också finnas på uteplatsen.
Gällande gräsklippning så behövs fler frivilliga! Reine och Göran kan visa hur gräsklipparen funkar!

Styrelsen 2017-2018

Såhär ser vår nya styrelse ut. Ansvarsområden kommer!

  • Ordf. Christine McNab, port 76
  • Daniel Larsson, port 78
  • Eva-Lena Hillborg, port 78
  • Stefan Santos, port 78
  • Mette Holmberg, port 78
  • Mickey Vujicic, port 76
  • Susanne Gustavsson, port 82

Årsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekparken kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tors 27 april 2017 kl 19.30 i föreningens gemensamhetslokal, bifogat. Årsredovisning (kommer inom kort) samt stadgar finns att ladda ner på www.ekparken.se eller kan fås via mail info@ekparken.se. Frågor inför stämman kan sändas till styrelsen på info@ekparken.se. För att logga in på medlemssidorna så anger du lösenordet (finns i ”footern” på varje Ekblad).

Inga motioner har inkommit till styrelsen.
Välkomna!

Låsta portar nattetid

Idag har låsfirman varit här och gjort de installationer som krävts för att låsa portarna nattetid. Så från och med idag 26/1 så kommer portarna att låsas kl 21.00.
Inställningarna är gjorda så att koden (samma som förut) fungerar mellan 07.00 – 21.00. Andra tider krävs att man öppnar med nyckel eller bli insläppt.

Varmt tack!

Stort tack till alla som hjälptes åt under städdagen och gjorde vårt hus och omgivningar så fina. Vi hade nästan rekorduppslutning trots att vädret verkligen inte var på vår sida.

De cyklar som hade samma datum som sattes förra städdagen (dvs i våras) står nu uppsamlade på vänster sida utanför 78:ans port och kommer forslas bort om några veckor. Det är många barncyklar så bra om föräldrar kollar, barnen kanske inte har koll på såna saker.

Också ett extra varmt tack till de medlemmar som ställer upp för vår förening under hela året och inte bara städdagar, med gräsklippning, planteringar och bortforsling av sopor. Det är tack vare er vårt hus är så fantastiskt fint! Ni gör ett otroligt arbete och vi är varmt tacksamma för det ni gör!

Stadgar 2016

De nya stadgarna finns nu tillgängliga under ”Medlemssidor”. Du behöver logga in för att få tillgång.

Mäklare – Behöver du våra stadgar eller årsredovisning? Maila info@ekparken.se så kontaktar vi dig!

Nytt serviceavtal för tvättstugorna

Kontaktuppgifter Hushållsservice Söderort AB:

Telefon 08-647 33 00
Epost: info@hservicesoderort.se

Uppge föreningens namn (Brf Ekparken), vilken tvättstuga det gäller, vilken tvättmaskin (höger/vänster), ditt telefonnummer som referens samt försök även att beskriva felet så ingående som möjligt.

Sätt gärna en lapp på den felaktiga maskinen när felanmälan gjorts.