Överlåtelser och panter

Vår förvaltare – Fastum UBC Förvaltning AB tar ut en överlåtelseavgift, som betalas av säljaren. (Betalas via separat inbetalningskort)

Som medlem betalar du en pantsättningsavgift till Fastum UBC Förvaltning AB.
OBS! Pantsättningshandlingar skickas direkt till förvaltaren:
Fastum UBC Förvaltning AB, Box 904, 751 09 UPPSALA. Märk kuvertet ”491”. Frågor angående pant besvaras av Fastum på tel: 018-56 32 40 eller kundsupport@fastum.se

Kontakta alltid Fastum UBC Förvaltning AB angående: 

  • Lägenhetens andelstal
  • Lägenhetens yta
  • Registrerad ägare till lägenheten
  • Panter
  • Förmögenhetsvärde

Tel: 018-56 32 40

Handläggningstid av överlåtelse?
Föreningens hantering behöver max fem veckor.

Ut- och inflyttning? Inflyttning kan ske först när inträde för ny medlem – respektive utträde för gammal medlem beviljats av styrelsen.

Kommentera