Årsstämma

Medlemmarna i Bostadsrättsföreningen Ekparken kallas härmed till ordinarie föreningsstämma tors 27 april 2017 kl 19.30 i föreningens gemensamhetslokal, bifogat. Årsredovisning (kommer inom kort) samt stadgar finns att ladda ner på www.ekparken.se eller kan fås via mail info@www.ekparken.se. Frågor inför stämman kan sändas till styrelsen på info@www.ekparken.se. För att logga in på medlemssidorna så anger du lösenordet (finns i ”footern” på varje Ekblad).

Inga motioner har inkommit till styrelsen.
Välkomna!