Föreningsmöte gällande bergvärme

Styrelsen har arbetat vidare med bergvärmefrågan och har nu ett anbud som vi vill informera medlemmarna om under mötet och få klartecken att gå vidare.
Söndagen den 11/10 kl 19.00 håller vi ett informationsmöte i gemensamhetslokalen i källaren där det ges tillfälle att veta mer samt ställa frågor.
Välkomna!